07:30 - 17:30
0986888607

SẮP THAY ĐỔI HẦNG LOẠT NỘI DUNG TRÊN SỔ ĐỎ, NGƯỜI DÂN CÓ PHẢI ĐI ĐỔI SỔ?

ANTD.VN - Tại dự thảo Thông tư về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cơ quan soạn thảo đã đề xuất mẫu sổ đỏ mới với hàng loạt thay đổi so với sổ cũ. Vậy người dân có phải đi đổi sổ đỏ theo mẫu mới?

Theo dự thảo Thông tư, mẫu sổ đỏ mới sẽ có nhiều thay đổi so với mẫu sổ đỏ hiện hành. Cụ thể, sổ đỏ mới sẽ chỉ có 2 trang, gồm: Trang 1 có các nội dung như Quốc hiệu; Quốc huy; Mã QR code;

Tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ; Mục “1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”; Mục “2. Thông tin thửa đất”; Mục “3. Thông tin tài sản gắn liền với đất”; Mục “4. Ghi chú”; Mục “5. Sơ đồ thửa đất”;

Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận; Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Trang 2 của sổ đỏ gồm các nội dung: Mục “6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:”; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Trong khi đó mẫu sổ đỏ hiện hành có 4 trang, trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" in màu đỏ; mục "I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Trang 2 in chữ màu đen gồm mục "II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

Trang 3 in chữ màu đen gồm mục "III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận";

Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận"; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch;

- Ngoài ra còn có thể có trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ "Trang bổ sung Giấy chứng nhận"; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận" như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, theo đề xuất mới, sổ đỏ sẽ có mã QR code trên góc phải (mẫu sổ đỏ hiện hành theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT không có in mã QR, song ở trang 4 có in mã vạch).

Không chỉ có vậy, kích thước của sổ đỏ theo đề xuất mới lớn hơn, gồm một tờ có 2 trang, có kích thước 210 x 297 mm (mẫu sổ đỏ hiện hành gồm một tờ có 4 trang, mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm).

Đặc biệt, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất thay đổi vị trí Quốc huy trên mẫu sổ đỏ mới. Quốc huy được thu nhỏ đặt ở góc trái trang một, thay vì chính giữa như hiện tại. Đồng thời, thay đổi dòng chữ tên gọi của sổ đỏ. Dòng chữ "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT" được chuyển thành "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT".

Về việc đổi sổ đỏ, theo Luật Đất đai 2024, sổ đỏ, sổ hồng đã được cấp trước 1/1/2025 vẫn có giá trị pháp lý nên dù mẫu sổ đỏ mới có thay đổi một số nội dung thì người đã được cấp sổ không bắt buộc phải làm thủ tục cấp đổi, trừ trường hợp có nhu cầu.

(Nguồn: An ninh thủ đô)

 
 
https://zalo.me/0919070568