07:30 - 17:30
0986888607

     Có hiệu lực từ ngày 5/5/2019,  Nghị định số 29/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

     Theo đó, quy định doanh nghiệp được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động khi đáp ứng 2 điều kiện sau:

    - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đảm bảo điều kiện:

    + Là người quản lý doanh nghiệp;

     + Không có án tích;

     + Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

     Nghị định số 29/2019/NĐ-CP cũng bổ sung 3 công việc vào danh mục công việc được cho thuê lại lao động, bao gồm:

     -  Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển; 

     - Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí; 

     - Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay.

     Ngoài ra, Nghị định số 29/2019/NĐ-CP còn quy định các trường hợp không được cho thuê lại lao động gồm: 

     - Doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động. 

     - Doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với bên thuê lại lao động. 

     - Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế.

 
 
https://zalo.me/0919070568