07:30 - 17:30
0986888607

MỘT VÀI CON SỐ

Số lượng công chứng viên trong cả nước hiện nay là hơn 3.220 người. Cả nước hiện có hơn 1.360 Tổ chức hành nghề công chứng.

Luật Công chứng quy định trong trường hợp không cần thiết duy trì PCC thì chuyển đổi sang VPCC. Triển khai thực hiện quy định nêu trên, đến nay có 11 địa phương (Bến Tre, Cần Thơ, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Quảng Ninh, Thái Bình, Trả Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc) thực hiện việc chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng; 11 địa phương ra quyết định giải thể Phòng Công chứng (Bắc Giang, Bình Phước, Đắk Nông, Đồng Nai, Hải Phòng, Hưng Yên, Long An, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Nam, Sóc Trăng) do không thực hiện chuyển đổi được được sang Văn phòng công chứng hoặc theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Sau quá trình chuyển đổi, giải thể nêu trên, hiện nay trong cả nước có 10 địa phương (Bắc Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đắk Nông, Long An, Phú Yên, Sóc Trăng, Thái Bình, Trà Vinh, Sóc Trăng) không còn Phòng công chứng.

Quy định của Luật Công chứng về chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng là phù hợp với định hướng xã hội hoá hoạt động công chứng.

Trên thực tế triển khai Luật Công chứng năm 2014, song song với sự phát triển của các Văn phòng công chứng thì các Phòng công chứng vẫn đang hoạt động. Sự tồn tại của các Phòng Công chứng tại các địa phương là phù hợp; việc chuyển đổi toàn bộ Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng sẽ do nhu cầu khách quan quyết định theo lộ trình hợp lý, khả thi.

(Nguồn: Tài liệu tại phiên giải trình về "Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng" do Uỷ ban pháp luật Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng tháng 8/2023).

 
 
https://zalo.me/0919070568