07:30 - 17:30
0986888607

Ngày 8/9/2019 Hội Công chứng viên thành phố Đà Năng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công chứng viên theo quy định của Luật Công chứng.

Công chứng viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp học còn có các Công chứng viên của các tỉnh bạn như: Quảng Nam, Quảng Ngãi. Giảng viên là Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải- Vụ phó Vụ pháp luật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp- cũng là một trong những người chủ biên Bộ luật Dân sự 2015 trực tiếp giảng.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải- Vụ phó Vụ pháp luật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp trao đổi nội dung với các học viên

Trogn thời gian bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung mới của Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật doanh nghiệp... liên quan đến hoạt đông công chứng.

PVK

 
 
https://zalo.me/0919070568