07:30 - 17:30
0986888607

Văn phòng công chứng PHẠM VĂN KHÁNH ĐÀ NẴNG nhận công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch

Công chứng hợp đồng

 • Hợp đồng mua bán
 • Hợp đồng chuyển nhượng ( Quyền sử dụng đất, nhà ..)
 • Hợp đồng tặng, cho ( Quyền sử dụng đất, nhà…)
 • Hợp đồng mượn  tài sản
 • Hợp đồng thuê ( Quyền sử dụng đất, nhà, tài sản..)
 • Hợp đồng thuê khoán
 • Hợp đồng thế chấp ( Bất động sản )
 • Hợp đồng cầm cố ( Động sản )
 • Hợp đồng góp vốn ( Bằng quyền sử dụng đất, nhà…)
 • Hợp đồng trao đổi tài sản
 • Hợp đồng bảo lãnh
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Sửa đổi hợp đồng

Công chứng di chúc,thừa kế

 • Công chứng di chúc
 • Nhận giữ di chúc
 • Công chứng từ chối nhận di sản thừa kế
 • Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế
 • Công chứng văn bản phân chia thừa kế
 • Công chứng văn bản nhận tài sản thừa kế
 • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng
 • Văn bản cam kết tài sản chung vợ chồng
 • Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng
 • Một số hợp đồng, giao dịch khác…
 
 
https://zalo.me/0919070568