07:30 - 17:30
0986888607

SỔ ĐỎ ÉP PLASTIC CÓ NGUY CƠ MẤT TÍNH PHÁP LÝ, NGƯỜI DÂN CẦN CHÚ Ý.

Việc ép plastic cho sổ đỏ giúp bảo quản giấy tờ tốt hơn nhưng có thể làm mất đi tính pháp lý.

Theo thông tin trên báo Lao động, Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định mẫu giấy chứng nhận (thường được mọi người gọi là sổ đỏ) như sau:

1. Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi giấy chứng nhận) và trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

a) Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" in màu đỏ; mục "I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và số phát hành giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm mục "II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận;

c) Trang 3 in chữ màu đen gồm mục "III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận";

d) Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận"; nội dung lưu ý đối với người được cấp giấy chứng nhận; mã vạch;

đ) Trang bổ sung giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ "Trang bổ sung giấy chứng nhận"; số hiệu thửa đất; số phát hành giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận" như trang 4 của giấy chứng nhận;

e) Nội dung của giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

2. Nội dung và hình thức cụ thể của giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này được thể hiện theo mẫu ban hành kèm theo thông tư này.

Với quy định như trên, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mục IV. Đây là mục dành cho những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. Mục này phải để trống để cơ quan chức năng có thể điềm thêm thông tin khi chủ sở hữu thay đổi quyền sử dụng đất (ví dụ như trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho, thừa kế...).

Khi ép plastic, cơ quan chức năng sẽ không thể điền thông tin vào phần sổ đỏ này được nữa.

Bên cạnh đó, quá trình cán ép có thể làm mất, mờ các dấu nổi giáp lai. Khi bóc lớp plastic ở một số loại giấy tờ thì sẽ bóc mất luôn các ký hiệu bảo mật hoặc khi ép để lọt không khí vào bên trong, theo thời gian chỗ đó sẽ bị ố mốc, không thể nhìn rõ thông tin hay hình ảnh.

Đây chính là những nguyên nhân khiến các loại giấy tờ như sổ đỏ mất giá trị pháp lý khi được ép plastic.

(Theo PHUNUTODAY)

 
 
https://zalo.me/0919070568