07:30 - 17:30
0986888607

Lấy ý kiến người dân về dự thảo Luật Đất đai từ tháng 12/2022

Ngày 14/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022 và gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022.

Tháng 11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nội dung lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tháng 12/2022 đến tháng 01/2023, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến công khai.

Tháng 01 - 02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến người dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Kế hoạch của Quốc hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của người dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023, gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/4/2023.

(Kim Anh – Luật Việt Nam)

 
 
https://zalo.me/0919070568