SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước đủ điều kiện đế thực hiện quản, lý vận hành nhà chung cư Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước đủ điều kiện đế thực hiện quản, lý vận hành nhà chung cư

     Sở Xây dựng thông báo Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước đủ điều kiện đế thực hiện quản, lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 28, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Khoản 9, Điều 3, Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xâỵ dựng. Cụ thể:

     1. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước.

     2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ông Nguyễn Phú Quý - Tổng Giám đốc.

     3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1418 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 02363 355 828.

 Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng