SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Điều cần biết khi ký kết Hợp đồng thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất Điều cần biết khi ký kết Hợp đồng thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất

Với những đặc tính của một “thành phố đáng sống” như môi trường xanh sạch đẹp, kinh tế phát triển, con người hiền hoà thân thiện… Đà Nẵng trở thành địa điểm thu hút các nhà đầu tư và cũng là điểm dừng chân của nhiều du khách. Do đó, nhu cầu về nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh đối với những đối tượng này cũng ngày càng phổ biến. Theo đó, những dịch vụ cho thuê nhà và quyền sử dụng đất để ở và kinh doanh cũng rất phát triển. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ các quy định của pháp luật cũng có thể xảy ra tình huống nhà muốn cho thuê mà không thể giao dịch được:

 - Ngày 12/3/2012, vợ chồng ông A có ký kết Hợp đồng cho ông B là người nước ngoài thuê căn nhà thuộc sở hữu của mình, Hợp đồng được công chứng tại Văn phòng công chứng Y theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn thuê là 05 (năm) năm (tức là đến ngày 12/3/2017 thì hết hạn thuê nhà). Tuy nhiên, đến năm 2014, ông B về nước, không thuê nhà của ông A nữa, ông A không yêu cầu ông B đến Văn phòng công chứng Y để ký Hợp đồng huỷ bỏ (Thanh lý) Hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật.

 - Ngày 15/6/2015, vợ chồng ông A đến Văn phòng công chứng Y yêu cầu cụng chứng Hợp đồng thuê nhà, vợ chồng ông A cho ông C thuê căn nhà thuộc sở hữu của mình (là căn nhà đó cho ông B thuê). VPCC Y đó từ chối công chứng Hợp đồng thuê nhà giữa ông A và ông C do Hợp đồng thuê nhà mà vợ chồng ông A đó ký kết với ông B vẫn còn hiệu lực theo quy định pháp luật, đồng thời hướng dẫn ông A liên hệ với ông B để đến ký kết hợp đồng huỷ bỏ (thanh lý) Hợp đồng thuê nhà đó công chứng ngày 12/3/2012. Sau khi ký kết hợp đồng huỷ bỏ (thanh lý) Hợp đồng thuê nhà đó công chứng ngày 12/3/2012 hoặc phải đợi hết thời hạn thuê nhà như đó giao kết trong Hợp đồng thuê nhà thì vợ chồng ông A mới có quyền cho người khác thuê căn nhà nêu trên.

- Tuy nhiên, do ông B là người nước ngoài, lúc này ông B cũng đó về nước, ông A không thể liên hệ với ông B để yêu cầu ký kết Hợp đồng huỷ bỏ hợp đồng thuê nhà đó ký kết ngày 12/3/2012 nêu trên. Do đó, ông A phải đợi hết thời hạn thuê nhà như đó thoả thuận trong Hợp đồng thuê nhà (tức là hết ngày 12/3/2017) vợ chồng ông A mới có quyền cho người khác thuê căn nhà nêu trên.

Vì vậy, khi hai bên muốn chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng thuê nhà (hoặc thuê quyền sử dụng đất) đã công chứng thì phải cùng nhau đến tổ chức hành nghề công chứng đó thực hiện việc công chứng đó để huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đó được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đó tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đó được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đó thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đó thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đó được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch…”