SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Các dịch vụ hỗ trợ khác Các dịch vụ hỗ trợ khác

  • Dịch vụ tư vấn và/hoặc hoàn thiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/nhà ở .
  • Dịch vụ Đăng ký hoặc xóa Đăng ký giao dịch đảm bảo tại cơ quan tài nguyên môi trường.
  • Luật sư làm chứng ( các giao dịch kinh tế, dân sự, thương mại…chưa đủ thủ tục để công chứng )
  • Các dịch vụ pháp lý và thủ tục hành chính khác….