SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch

Văn phòng công chứng PHẠM VĂN KHÁNH ĐÀ NẴNG nhận công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch

Công chứng hợp đồng

 • Hợp đồng mua bán
 • Hợp đồng chuyển nhượng ( Quyền sử dụng đất, nhà ..)
 • Hợp đồng tặng, cho ( Quyền sử dụng đất, nhà…)
 • Hợp đồng mượn  tài sản
 • Hợp đồng thuê ( Quyền sử dụng đất, nhà, tài sản..)
 • Hợp đồng thuê khoán
 • Hợp đồng thế chấp ( Bất động sản )
 • Hợp đồng cầm cố ( Động sản )
 • Hợp đồng góp vốn ( Bằng quyền sử dụng đất, nhà…)
 • Hợp đồng trao đổi tài sản
 • Hợp đồng bảo lãnh
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Sửa đổi hợp đồng

Công chứng di chúc,thừa kế

 • Công chứng di chúc
 • Nhận giữ di chúc
 • Công chứng từ chối nhận di sản thừa kế
 • Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế
 • Công chứng văn bản phân chia thừa kế
 • Công chứng văn bản nhận tài sản thừa kế
 • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng
 • Văn bản cam kết tài sản chung vợ chồng
 • Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng
 • Một số hợp đồng, giao dịch khác…