SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

- Đang cập nhật ..

Văn bản pháp luật

Luật doanh nghiệp

Những điều cần biết về luật doanh nghiệp
Văn bản pháp luật

Luật đất đai

Những điều cần biết về luật đất đai
Văn bản pháp luật

Luật nhà ở

Những điều cần biết về luật nhà ở
Văn bản pháp luật

Luật công chứng

Những điều cần biết về luật công chứng
Văn bản pháp luật

Bộ luật dân sự

Những thông tin cần biết về bộ luật dân sự năm 2015