SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Thủ tục công chứng Thủ tục công chứng

 

STT

   Tên thủ tục Hành chính Tải File

 

1

 Mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất  Download tài liệu

 

2

 Mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng tài sản là động sản Download tài liệu

 

3

 Chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai Download tài liệu

 

4

 Thuê Quyền sử dụng đất, thuê Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thuê tài sản khác Download tài liệu

 

5

 Hợp đồng vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản Download tài liệu

 

6

 Hợp đồng thuế chấp bất động sản Download tài liệu

 

7

 Hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch Download tài liệu

 

8

 Công chứng bản dịch Download tài liệu

 

9

 Công chứng di chúc Download tài liệu

 

10

 Văn bản thỏa thuận phân chia di sản Download tài liệu

 

11

 Văn bản khai nhận di sản thừa kế Download tài liệu

 

12

 Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Download tài liệu

 

13

 Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá Download tài liệu

 

14

 Hợp đồng ủy quyền Download tài liệu

 

15

 Công chứng hợp đồng giao dịch khác Download tài liệu

 

16

 Nhận lưu giữ di chúc Download tài liệu

 

17

 Sao lục văn bản công chứng Download tài liệu

 

18

 Chứng thực bản sao Download tài liệu

 

19

 Chứng thực chữ ký, điểm chỉ Download tài liệu

 

Văn Phòng Công Chứng Phạm Văn Khánh

 

Thủ tục công chứng

Thủ tục chung

Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh cung cấp dịch vụ công chứng tại Đà Nẵng