SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

5 năm liền được khen thưởng về thành tích thực hiện chính sách, pháp luật thuế 5 năm liền được khen thưởng về thành tích thực hiện chính sách, pháp luật thuế

 

Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh được thành lập theo quyết định số 2636/QĐ-UB ngày 18/04/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. Sau 6 năm hoạt động, đến nay, Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín, sự chuyên nghiệp đối với khách hàng.

Chúng tôi cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện mình cùng với phương châm làm việc "Tận tâm, trách nhiệm, an toàn pháp lý".

Lãnh đạo Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện chính sách, pháp luật thuế

Cùng với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng và uy tín, Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh luôn chú trọng đến việc thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách của pháp luật, trong đó có chính sách thuế. Để ghi nhận việc thực hiện tốt chính sách thuế, trong 6 năm qua, Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh liên tục nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của Tổng cục Thuế, Cục thuế Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Tư pháp...

Bằng khen, giấy khen của Tổng Cục thuế, Cục thuế Đà Nẵng, Chủ tịch tịch UBND TP Đà Nẵng tặng VPCC Phạm Văn Khánh

Đơn cử như: được Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng tặng Giấy khen vì có thành tích thực hiện chính sách, pháp luật thuế năm 2014; Tổng cục trưởng Tổng cục thuế tặng Giấy khen các năm 2018 vì có thành tích thực hiện chính sách, pháp luật thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì đã có thành tích thực hiện chính sách, pháp luật thuế năm 2016, 2018...

Ngoài việc Văn phòng Công chứng được khen thưởng, cá nhân Trưởng Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh cũng nhận được nhiều giấy khen của các cấp về thực hiện chính sách, pháp luật thuế cũng như các mặt công tác khác.