SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Dịch vụ công chứng Dịch vụ công chứng

Dịch vụ công chứng

Công chứng ủy quyền

Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh có chức năng công chứng các hợp đồng ủy quyền nhà đất, ủy quyền ô tô, xe máy, ủy quyền chứng khoán, ngân hàng… Thủ tục đơn giản, dịch vụ linh hoạt và tư vấn miễn phí cho các trường hợp khách hàng đến công chứng ủy quyền tại văn phòng
Dịch vụ công chứng

Công chứng văn bản về thừa kế

Thừa kế quyền sử dụng đất Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thừa kế quyền sở hữu nhà ở Thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở…
Dịch vụ công chứng

Các dịch vụ hỗ trợ khác

Các dịch vụ hỗ trợ: Dịch vụ tư vấn và/hoặc hoàn thiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/nhà ở ....
Dịch vụ công chứng

Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch

Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch